Yavuz Selim YILDIZ

Merkezî, Merkezsiz ve Dağıtık Yapılar

Dağıtık bir sistem, hizmet veren sunucuların konumlarına bağlıdır. Farklı kıtalarda, yüzlerce birbirine bağlı bilgisayar ile hizmet veriliyorsa bu dağıtık yapılara bir...