fbpx

Fibonacci Kimdir? Altın Oran Nedir?

Leonardo Fibonacci Kimdir ?

Fibonacci orta çağ da yaşamış İtalyan matematikçilerinden biridir. Çocukluğu babasının çalıştığı Cezayir’de geçmiştir. İlk matematik eğitimini Müslüman bilim adamlarından almıştır.

Leonardo Fibonacci, yazdığı “Liber Abaci” adlı matematik kitabıyla Avrupa’nın Hint Arap sayı sistemi (1,2,3,…) ile tanışmasını sağlamıştır. Ününü kitabında değindiği Fibonacci dizisi ile kazanmıştır.

Fibonacci, tavşanları incelemiş; bir erkek ve bir dışı tavşanın, bir erkek bir dişi yavru doğurduğunu, erginleşen her çift tavşanın bir ay sonra bir çift yavru doğurduğunu varsayarak “Bir yıl sonra kaç tane tavşan olur?” sorusuna cevap aramıştır. Buradan yola çıkarak Fibonacci Sayı Dizisini bulmuştur.

0, 1, 1(1+0), 2(1+1), 3(2+1), 5(3+2), 8(5+3), 13(8+5),21(13+8)…

Bu dizideki her sayı (ilk ikisi dışında) kendinden evvel gelen iki sayının toplamına eşittir. Dizide bulunan sayılar birbiriyle oranlandığında altın oran ortaya çıkar. Yani, bir sayı, kendisinden önceki sayıya bölündüğünde Altın Oran’a gittikçe yaklaşan bir dizi elde edilir.

Serideki 13. sırada yer alan sayıdan sonra bu sayı sabitlenir. İşte bu sayı Altın Oran olarak adlandırılır.

Altın Oran Nedir?

Altın oran = 1.618

Altın Orana da, Fibonacci‘nin isminin ilk iki harfinden esinlenilerek “Fi” sayısı denilmiştir.

Bu oran, doğada, sanatta, DNA’da, uzayda, hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Bu oran evrendeki düzeni ve ahengi de gözler önüne serer. Pascal üçgenindeki tüm katsayılar veya terimler yazılıp çapraz toplamları alındığında Fibonacci dizisi ortaya çıkar. Leonardo da Vinci’nin eserlerinden Mona Lisa’nın çenesinin kaşına oranında altın oran vardır. Altın oran, eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş ve günümüze kadar gelen eserlerde altın orana rastlanmıştır. Örneğin, eski yunan tapınaklarındaki dikdörtgenlerde altın oran göze çarpmaktadır. Mısır Piramitlerinde, her bir piramidin tabanının yüksekliğine oranı altın oranı vermektedir. Ay çiçeğinin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının birbirine oranı altın oranı verir. Arı kovanlarında yaşayan dişi arıların sayısının erkek arıların sayısına oranı altın oranı verir.

Bir insan altın oran ölçülerine ne kadar yakın olursa, insanların gözünde de o kadar çekici gözükür. Örneğin kolumuzun üst bölümünün alt bölümüne oranı altın oranı vermektedir. Ayrıca ön dişler, hemen yan tarafındaki kesici dişlerden 1.618 oranla daha büyüktür. Altın oran mucizevi bir şekilde hayatımızın her alanında yer almaktadır.

Kamile URAY
Teknik analiz ve “Fibonacci Kimdir? Altın Oran Nedir?” konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazarın diğer paylaşımlarına göz atabilirsiniz.
Twitter Hesabı
Vuca Borsa Youtube kanalını
Hazırladğı İçerikler