fbpx

Risk Yönetimi Nedir?

Risk Yönetimi

Risk yönetimi, en yüksek olasılıklı ve oluşması durumunda en çok zararlı durumu doğuracak olaylar ile, en düşük olasılıklı ve oluşması durumunda en az zararlı sonucu doğuracak olayları önceliklendirme ve zararları minimize etme sürecidir.

Bu video içeriğinde Paul Gibbons’ın “The Science of Successful Organizational Change” kitabından da faydalanılmıştır.

Soğuk savaş döneminde ortaya çıkmış olsa da 2000’li yılların başından itibaren kullanımı yaygınlaşan Vuca Ortamı, değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklığın olduğu ortamı, yani riskli ortamı tanımlıyor. Vuca ortamı insanın psikolojisini gözardı ederek sadece rakamlar ve aritmetik ile hesaplanamaz ve yönetilemez.

Vuca ortamını hesaplanmış riski ile kar elde etmeye çalıştığımız market ortamına da benzemektedir. Birçok kişi kararlarını önsezileri ile vermekte ve bu kişiler olayların oluşma olasılığını ve oluşması durumunda doğacak sonuçları kestirmekte oldukça başarısız. Bu başarısızlığın nedenleri şu şekilde sıralanabilir.

Risk Yönetimi ve Yapılan Hatalar

Rastgele gelişen olaylarda trend ve patern yakalamaya çalışmak. Örneğin trend ve paternlere bakarak işleme girmek.

Küçük veri kümelerini inanmak ve güvenmek: Bu, hem temel hem de teknik analiz için geçerlidir. Örneğin, daha önce iki kere gerçekleşmiş Bitcoin yarılanma verilerine göre, üçüncü yarılanma sonrası için tahminlerde bulunmak.

Gerçekleşme olasılığı düşük olsa da gerçekleşmesi halinde sonuçları daha kötü olacak konulara çok odaklanmak. Gerçekleşme olasılığı yüksek ama etkisi o kadar kötü olmayan riskleri yok saymak. Örneğin her işlemimizde karşılaşmamızın yüksek olduğu kayıplara karşı Stop-Loss koymayı öğrenememiş olmak.

Tehlikeli ve belirsiz ortamlarda çok daha fazla risk almak. Bunun en yakın örneği, 12 Mart 2020 tarihinde Bitcoin’in her düşüşünde daha büyük pozisyonlarla işleme girmek, dip bulmak çabasıyla riski arttırmak.

Yıkım ve iflas riskini gözardı etmek. Örneğin tüm kaynaklarımızı tek projeye bağlamak ve şirketin tek bir yanlış hamlesi ile iflasa sürüklenmesi. Kripto para piyasasında “all-in” dediğimiz kavram ile portföyümüzün hepsiyle işletme girmek.

Sonuç olarak, karar sürecine yukarıda anlatılan 5 maddeyi dahil etmek daha tutarlı ve sürdürülebilir bir trade hayatına katkı sağlayacaktır.

HopHop
Teknik analiz ve “Risk Yönetimi Nedir?” konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazarın diğer paylaşımlarına göz atabilirsiniz.
Twitter Hesabı
Hazırladğı İçerikler