fbpx

Geleneksel Anlamda Temel Analiz Nedir?

Geleneksel Anlamda Temel Analiz

Geleneksel Anlamda Temel Analiz Nedir? – Temel analiz doğru kararlar almak için şirketlerin kendileri hakkında sunduğu tüm bilgileri okuma becerisidir. Fakat buradaki okumadan kasıt göz veya dudaklarla gerçekleştirilen yüzeysel bi eylem değil “kavrayış”tır.

İçinde ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri yemeyen biriyseniz temel analiz size çok uzak bir konu değil.

Temel Analiz’in yöntem olarak geleneksel piyasalar ve kripto para piyasası açısından bazı farklılıklar gösterdiği de bir gerçek.

Geleneksel Anlamda Temel Analiz

Hisse senetlerinin belli piyasa şartlarına göre gerçeğe en yakın değerinin bulunmasına yönelik bir araştırma yöntemidir.

Bu yöntem; hisse senedinin fiyatını etkileyen genel ekonomik faktörler, sektör sorunları, rekabet şartları, şirketlerin mali yapıları, verimlilik, kârlılık, likidite, finansal yapı gibi temel olguların ve bunların o hisse senedinin fiyatını nasıl etkilediğinin analiz edilmesine dayanıyor.

 Muharrem Karslı’ya ait tanımlamalar

  • Temel analiz, hisse senetlerinin belirli piyasa şartlarına göre gerçeğe en yakın değerinin hesaplanmasına yönelik bir analiz yöntemidir.
  • Bu yönteme göre araştırılmak istenen hisse senedine ilişkin her türlü bilgi toplanır.
  • Toplanan bütün veriler sonucunda hisse senedinin gerçek değeri piyasa fiyatından yüksekse yatırım yapılır veya tam tersi, hisse senedinin gerçek değeri piyasa fiyatından düşükse yatırım yapılmaz. Aslında olay bu kadar basit.
  • Eğer analiz sonucunda ulaşılan gerçek değer piyasa fiyatından yüksek ise yatırım yapma kararı, piyasa fiyatından düşükse bu hisse senedine yatırım yapmama kararı alır.

Temel Analiz yöntemine göre bir hisse senedinin gerçek değerini hesaplarken o hisse senediyle ilgili tüm bilgiler makro düzeyden mikro düzeye göre gruplandırılarak dört aşamada inceleniyor.

Bunları şimdilik sadece başlıklarıyla ifade etmemiz gerekirse;

“Ekonomik Analiz”, “Endüstri Analizi”, “Firma Analizi” ve “Hisse Senedi Analizi”dir.

Bunları irdelerken de ulusal ve global ekonomi, Gayri Safi Milli Hâsıla, özelleştirme, enflasyon, faiz oranı, bütçe açığı, döviz kuru, döviz rezervi, yabancı sermaye, istihdam gibi pek çok ayrıntının dikkate alınması gerekir.

Barış KARDEŞ
Temel analiz ve “Geleneksel Anlamda Temel Analiz Nedir?” konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazarın diğer paylaşımlarına göz atabilirsiniz.
Twitter Hesabı
Hazırladğı İçerikler

Kriptoda Analiz Sihirbazı