fbpx

Türkiye’nin Kredi Notu Ne Zaman Yükselecek?

ftich türkiye kredi notu

Ülke Kredi Derecelendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi  Fitch Ratings, Türkiye’nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit etti, görünümünü “durağan”dan “negatif”e düşürdü.

Kredi derecelendirmesi nedir?

Kredi derecelendirmesi yapan şirketler arasında; Moody’s, Standart & Poor’s ve Fitch Raitings gibi 3 etkin kuruluş bulunmaktadır. Bu şirketler yatırımcılar için yabancı ülkelerdeki ekonomik risk seviyelerini, politik riskleri de işin içine katarak değerlendirir.  Ticaretin uluslararası boyutta gelişmesiyle kredi derecelendirme şirketlerinin önemi de artmıştır. Bu şirketler Dünya’daki  tüm ülkelerin ekonomik ve politik durumları üzerinde araştırma yapar. Bu araştırmalar sonucunda düzenledikleri kredi notlarını belli sürelerde açıklamaktadırlar.

Kredi derecelendirmesi neden önemlidir ?

Ülkelerin sermaye piyasalarında fon bulabilmesi için kredi derecelerinin önemi büyüktür. Kredi dereceleri aracılığıyla ülkeler menkul kıymet ihraç ederek yatırımcılardan direk borç alabilirler. Risk algılarına göre yatırımcılar kredi riskini değerlendirip yatırım kararı verirler. Derecelendirmede iyi puana sahip ülkeler ve belediyeler kamu projeleri için uluslararası piyasalarda fon sağlama imkanına sahip olurlar.

Kredi derecelendirme şirketlerinin düzenlediği notlar, borç ihraç eden ülkede oluşabilecek ekonomik ve politik riskler konusunda yatırımcılara bilgi sunar. Yüksek not, borçlunun güvenilir olduğunu ve alınan riskin düşük olduğunu belirtir. Düşük not ise risk düzeyinin yüksek olduğunu ve çeşitli sorunlara karşı önlem alınması gerektiğini belirtir.  Sonuç olarak ülke notu ne kadar iyiyse borcun maliyeti yani faiz oranı da o kadar düşük olacaktır. Yüksek nota sahip bir ülke ucuz maliyetli fonlara ulaşacağı için kamu yararına daha düşük maliyetli projeler üretir bu da ülke ekonomisine ek fayda sağlar.

Kredi notu değerlemesi neye göre yapılır?

Ülke notunu belirleyen iki önemli kriter vardır. Ekonomik ve Politik riskler.

Ekonomik Değerleme

Ülke ekonomisinin gelir kaynakları oluşturma potansiyeli ile ilgili riskler başta olmak üzere;

 • büyüme eğilimi
 • bütçe açığı
 • cari işlemler dengesi
 • büyüme oranı
 • işsizlik oranı
 • Enflasyon
 • Para arzı
 • Rezervler

gibi ekonomik ve likidite göstergelerine dayanır.

İthal edilen borçlanmanın tüketim için kulanılması ülke riskini önemli derecede arttıran bir faktördür. Doğal kaynakları darlığı veya var olan kaynakların etkin bir derecede kullanılmaması da ülke riskini arttırmaktadır.

Politik Değerleme

Politik değerlemeyi etkileyen faktörler arasında;

 • Siyasi İstikrar
 • Ülke içi siyasal dengeler
 • Seçim tarihinin yakınlığı
 • İktidar partisinin oy oranı

gibi maddeler bulunmaktadır.

Ekonomilerde iniş ve çıkışlar her zaman olmuş ve olacaktır da. Fakat bu iniş ve çıkışların etkisi önceden alınabilecek tedbirlerle arttırılıp azaltılabilir. İyi bir ekonomik derecelendirme puanı için ekonomik ve politik riskler ülke içinde de değerlendirilmeli ve gerekli adımlar atılmalıdır.

Geronimo
Gündem ve “Türkiye’nin Kredi Notu Ne Zaman Yükselecek?” konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazarın diğer paylaşımlarına göz atabilirsiniz.
Twitter Hesabı
Hazırladğı İçerikler